Op 1 januari 2017 schrapt IP Belgium de agentschapscommissie

Gepubliceerd op 17 October 2016

Wanneer zich een bepaalde evolutie in een sector voordoet, stellen de betrokkenen zich doorgaans heel wat vragen over wat hen precies te doen staat.

Dat geldt al meer dan een jaar ook voor de schrapping van de agentschapscommissie. Die commissie van 15% is een korting op de media, die van oudsher wordt toegekend aan reclame- of mediabureaus ter vergoeding van geleverde diensten.

Tal van regieën, voornamelijk in het noordelijke landsgedeelte, hebben de afgelopen maanden beslist om die commissie te schrappen.

Binnenkort volgt ook IP Belgium hun voorbeeld: vanaf 1 januari 2017 zal die regie, leider op de Franstalige markt, de agentschapscommissie van 15% systematisch schrappen uit haar tariefbeleid. Hoewel het door IP aangerekende brutotarief ongewijzigd blijft, zal de schrapping van de agentschapscommissie geen gevolgen hebben voor het nettotarief dat vandaag aan de klanten wordt aangerekend.

IP Belgium is er altijd al voorstander van geweest om die steun te schrappen en is overtuigd van de noodzaak om de financiële stromen die traditioneel aanwezig zijn op de reclamemarkt zo snel mogelijk te doen evolueren. De economische modellen die aanleiding hebben gegeven tot de invoering ervan, zijn niet langer actueel en moeten dan ook grondig worden hervormd. De agentschapscommissie die wordt toegekend aan de media-agentschappen is immers een anachronistische maatregel die niet langer aansluit bij de actualiteit, omdat ze stelselmatig wordt afgestaan aan de adverteerder.

Alvorens effectief te beslissen om de commissie te schrappen, wilde IP er zeker van zijn dat de markt over alle vereiste middelen beschikt om zich aan die evolutie aan te passen. Voor de regie was het immers essentieel dat de grotere transparantie op het vlak van de tarieven geen nadelige gevolgen had voor de efficiëntie en de stabiliteit van de berekeningsinstrumenten van de agentschappen. Omdat die aanpassing wel degelijk blijkt te zijn doorgevoerd bij alle grote spelers in de sector, weerhoudt niets IP Belgium er nog van de agentschapscommissie nu zelf ook te schrappen.

Voor Denis Masquelier, algemeen directeur van IP Belgium, zal de schrapping van de agentschapscommissie bijdragen tot een doorzichtiger tariefbeleid dat zowel harmonieuzer als duidelijker wordt. Door de schrapping zullen de commerciële onderhandelingen worden geherwaardeerd en kunnen de adverteerders de return on investment van hun mediacampagnes beter inschatten.

Omdat het gefactureerde nettobedrag voortaan de vergelijkingsnorm wordt, moet de schrapping van de agentschapscommissie ook een reeks analyses en vergelijkingen tussen media mogelijk maken.

Tot slot wijst Denis Masquelier erop dat dit initiatief het prijsmechanisme van de traditionele media aan de ene kant en de digitale media aan de andere kant een stuk dichter bij elkaar brengt, wat onbetwistbaar een gunstige evolutie is in een tijdperk waarin elke campagne ook online wordt gevoerd.

De afgelopen dagen heeft IP Belgium zijn klanten op de hoogte gebracht van de beslissing om op zijn beurt de agentschapscommissie te schrappen, en van de gevolgen van die beslissing voor zijn prijsbeleid, zodat het er zeker van kan zijn dat de belangrijkste belanghebbenden die correct kunnen inschatten.

Meer weten op IP Belgium, Denis Masquelier

JOBS

Bent u benieuwd en wilt u bij ons komen werken? Hier vindt u al onze vacatures en stages.