Wat zoekt u?

ONZE
ENGAGEMENTEN

SOLIDARITEIT
Voor ons bij RTL Belgium gaat solidariteit altijd samen met Télévie, maar er is meer! We zijn ons goed bewust van onze maatschappelijke rol en daarom helpen en steunen we elk jaar vrijwilligersorganisaties, liefdadigheidsacties en initiatieven van politieke instanties die onderwerpen van algemeen belang promoten waarover we het publiek willen informeren. Want samen staan we sterker!
DIVERSITEIT
Omdat er kracht schuilt in het verschil, zowel bij het aanwerven van medewerkers als qua content, zorgen we er voor dat we de volle rijkdom van onze maatschappij tonen, zonder blinde vlekken of stereotypes. De initiatieven die ons bedrijf en onze merken nemen of die we steunen, illustreren ons engagement voor meer diversiteit en minder discriminatie, en passen mooi binnen onze opdracht "Voor u. Met u. Met passie."
DUURZAME
ONDERNEMING
De ambitie van RTL Belgium op het gebied van milieu en duurzaam ondernemen past binnen de door Bertelsmann vastgelegde aspiratie om tegen 2030 een klimaatneutrale onderneming te zijn. In de praktijk betekent dit dat we, naast een harmonieus beheer van afvalstoffen en systematisch recycleren, RTL House hebben uitgerust met 480 zonnepanelen. We passen een proactief beleid van duurzame mobiliteit toe. Met onze merken organiseren we ieder jaar eveneens tal van initiatieven om zowel onze medewerkers als ons publiek bewust te maken van het belang om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.